turklehceleri.org

mugt

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

mugt

[muğut], syp., hal. Hiç hili çykdajysyz, pulsuz, hak-heşdek tölenmän. Mugt almak. Mugt bermek.
 ‣Mugtuň bäri ýany örän arzan, gaty arzan. Ýangyç we jemgyýetçilik ulaglarynda gatnamak üçin tölegler mugtuň bäri ýany bolmagynda galar (Gurbanguly Berdimuhamedow. Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr).


Son arananlar: