turklehceleri.org

mikro

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

mikro

[mi:kyra]..., 1. Başlangyç birlikleriň milliondan bir ülşüne deň bolan fiziki ululyklary aňladýan birlikleriň atlarynyň birinji düzüm bölegi (mysal üçin, mikrometr). 2. Juda kiçi ölçegli zatlara, nämedir bir zadyň çäkli tarapyna degişli kiçiligi aňladýan goşma sözleriň birinji düzüm bölegi (mysal üçin, mikroorganizm).


Son arananlar: