turklehceleri.org

metal

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

metal

и. металл

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

metal

[lat. metallum, əsli yun. metallon – mədən] İstiliyi və elektriki yaxşı keçirmə qabiliyyətinə malik olan, döyülüb yastılana bilən, spesifik parıltısı olan bəsit kimyəvi maddə (yaxud ərinti). Əlvan metallar (mis, nikel və b.). Qara metallar (dəmir, çuqun, polad və b.). Nəcib metallar (qızıl, gümüş, platin). // Həmin maddədən (yaxud ərintisindən) hazırlanmış. Metal blok. Metal dirək.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

metal

maden, metal

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

metal /mɑːkˈiː/

1. maden
2. madde
3. tıynet, tabiat
4. şişirilmeye ve dökülmeye hazır erimiş cam
5. ing. yol yapmak için kullanılan kırık taş. test someones metal bir kimsenin cesaretini ve ataklığını denemek. metallist madenci, maden uzmanı. metalize maden haline koymak
6. maden özelliğini vermek.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

metal

metal
maden

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

metal

[meta:l], at. Ýylylyk, elektrik geçiriji häsiýetli, sozulýan, ýalpyldyly ýönekeý himiki element. Okuwçylar metal böleklerini ýygnadylar.
 ‣Metal pul köplenç, misden, bürünçden, dýural- ýuminiden zikgelenip ýasalýan ownuk pul.


Son arananlar: