turklehceleri.org

means

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

means /məlˈɪɡnənsi/

1. vasıta, araç, vesile
2. servet, varlık, zenginlik, para. means of transport nakil vasıtası, ulaşım araçları, taşıtlar. means to an end araç, vasıta. by all means elbette, şüphesiz. by any means ne şekilde olursa olsun, ne pahasına olursa olsun
3. hiç. by means of vasıtasıyle. by no means elbette hayır, asla, katiyen.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

means

yol
yöntem
çare
vasıta
gelir
para
servet


Son arananlar: