turklehceleri.org

materializm

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

materializm

[fr.] İdealizmin əksinə olaraq, şüura, təfəkkürə nisbətən materiyanın, təbiətin, obyektiv varlığın ilkinliyini, şüurdan, təfəkkürdən asılı olmayaraq, dünyanın obyektiv varlığını və onun qanunauyğunluqlarının dərk olunmasının mümkünlüyünü qəbul edən elmi-fəlsəfi cərəyan. • Dialektik materializm – marksizmleninizmin, dialektik metoda, təbiətin və cəmiyyətin ardıcıl materialistcəsinə başa düşülməsinə istinad edən fəlsəfi əsası. Tarixi materializm – cəmiyyətin inkişafının ən ümumi qanunları haqqında elm.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

materializm

özdekçilik

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

materializm

(Russian) materialism.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

materializm

r. maddîcilik.


Son arananlar: