turklehceleri.org

malik

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

malik

[Köken: Arapça] İye

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

malik

Türkiye Türkçesi: malik
Azerbaycan Türkçesi: mãli
Başkurt Türkçesi: mal-mölkät iyähi
Kazak Türkçesi: iye kojayın koja
Kırgız Türkçesi: mal (tovar) ēsi
Özbek Türkçesi: màlik egä
Tatar Türkçesi: mal-mölkät iyäsı
Türkmen Türkçesi: eye hocayın
Uygur Türkçesi: malik egä
Rusça: vladelest ⱨoz'ain

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

malik

is. [ər.] Sahib, yiyə. Başqa-başqa səciyyəyə malik bu adamların adları da səciyyələrinə müvafiq idi. Çəmənzəminli. İskəndər hərəkət etmək, fəaliyyət göstərmək, yaratmaq üçün çırpınan bir ruha malikdir. M.İbrahimov. • Malik olmaq – sahib olmaq. İstərdim o da mən kimi bir hörmətə çatsın; Ta qol gücünə malik olub şöhrətə çatsın. M.Ə.Sabir. Heydər atasının dövlətinə tək oldu malik və işi gəldikcə başladı tərəqqi eləməyə. C.Məmmədquluzadə.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

malik

I. sahib, yiyə
{sahip, iye}

II. olma
{olma}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

malik

malik

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

malik

obs. (Arabic) king (s. cho'li ~ great desert.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

malik

a. Malik, sahip. Chong ehmiyetke malik – Çok önemli.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

malik

hekim, otacı (nadir kullanılır).


Son arananlar: