turklehceleri.org

mağaza

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

mağaza

[Köken: Yunanca] Kepit

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

mağaza

Türkiye Türkçesi: mağaza
Azerbaycan Türkçesi: mağazin dikân
Başkurt Türkçesi: kibit lavka magazin
Kazak Türkçesi: düken magazin
Kırgız Türkçesi: dükön magazin
Özbek Türkçesi: mägäzin dökàn
Tatar Türkçesi: kibit lavka magazin
Türkmen Türkçesi: magazin dükãn
Uygur Türkçesi: magazin dukan
Rusça: magazin

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

mağaza

is. [əsli ər. “məxazin”dən] Böyük dükan, iri ticarət müəssisəsi. Bakı universal mağazası. – Hər küçədə bir və ya iki xırda dükandan başqa .. bütün mağaza və dükanlar bağlıdır. M.İbrahimov. Mağaza və pavilyonların al-əlvan titrək illüminasiyası, bəzəkli vitrinlər adamsız çox qüssəli göründü. Q.İlkin.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

mağaza

mağaza


Son arananlar: