turklehceleri.org

məsafə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

məsafə

is. [ər.] İki yerin, iki nöqtənin arası, aralarındakı uzaqlıq. Məsafəni təyin etmək. İki kənd arasındakı məsafə. – Bazarla çalışdığımız yerin məsafəsi iki kilometrə qədər var idi. S.S.Axundov. Ancaq məsafə uzaq olduğundan Fərman onun üzünü seçə bilmirdi. Ə.Sadıq.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

məsafə

mesafe


Son arananlar: