turklehceleri.org

mənzur

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

mənzur

is. [ər.] klas. Nəzərdə tutulan, arzu edilən şey; məqsəd, niyyət. Buna nə düşübdür ki, yalan danışsın və yalan danışmaqdan onun mənzuru nə ola bilər? Ə.Haqverdiyev. • Mənzur olmaq klas. – birinin diqqətinə, hüsn-rəğbətinə, təvəccöhünə nail olmaq. Bir kimsəyə xurşidi-camalın ola mənzur; Mehri-fələkə meyil qılıb ayə baxarmı? Q.Zakir.


Son arananlar: