turklehceleri.org

müqəddimə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

müqəddimə

is. [ər.] Hər hansı bir əsərin başlanğıcı, giriş hissəsi. Kitabın müqəddiməsi. Müqəddiməni oxumaq. Müqəddimə çalındıqdan sonra pərdə qalxır. – [Məsumə] “Kəlilə və Dimnə”nin müqəddimələrini yenidən oxuyurdu. B.Bayramov. // Əsil mətləbə keçməzdən əvvəl deyilən sözlər. İndi mən müqəddiməni qurtarıb, əsil hekayəyə başlayıram. // Ümumiyyətlə, başlanğıc. Adi eşq .. övlad törətməyin müqəddiməsidir. Çəmənzəminli.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

müqəddimə

giriş, başlanğıc
{giriş, başlangıç}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

müqəddimə

ön söz, önsöz


Son arananlar: