turklehceleri.org

mündəricə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

mündəricə

is. [ər.]
1. bax. məzmun 1-ci mənada. ..Təbriz xalqının gələcək vəziyyəti Sərdar Rəşidin çar konsuluna verəcəyi məlumatın mündəricəsindən asılı idi. M.S.Ordubadi. Tapdığın məktubu sadə, üslub və mündəricə etibarilə nağılvari yazıldığı üçün bir az gülməli kağızdı. Ə.Əbülhəsən.
2. bax. mündəricat. Kitabın mündəricəsi.


Son arananlar: