turklehceleri.org

mühafizəkarlıq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

mühafizəkarlıq

is. Köhnəlik tərəfdarı olma; köhnəpərəstlik. [Hidayət Sənubərə:] Bu qədər mühafizəkarlıq, etinasızlıq olmaz! B.Bayramov.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

mühafizəkarlıq

irticaçılıq
{gericilik}


Son arananlar: