turklehceleri.org

loss

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

loss /lˈɪk/

1. ziyan, zarar, hasar
2. harabiyet, kayıp, elden çıkma
3. israf, telef
4. (ask.) zayiat, kayıplar. loss leader (tic.) müşteri kazanmak için ziyanla satılan belirli bir şey. loss of civic rights (huk.) medeni haklardan iskat. loss of profit (huk.) mahrum kalınan kar. a dead loss tam ziyan
5. her şeyi kaybetme. at a loss şaşırmış, ne yapacağını bilmez
6. zararına (satış) average loss (den.) (sig.) kısmi ziyan. bear a loss ziyana katlanmak. proof of loss ziyanı ispat. total loss (den.) (sig.) onarılmaya değmeyecek derecede kayıp veya zarar, tam zarar.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

loss

kaybetme
kayboluş
kaybolma
kayıp
zarar
ziyan


Son arananlar: