turklehceleri.org

laəlac

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

laəlac

sif. və zərf [ər.] Əlacsız, çarəsiz. • Laəlac qalmaq (olmaq) – çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, məcburiyyət qarşısında qalmaq. Laəlac olub, aqibət; Gənci şahmarə tapşırdım. Q.Zakir. Axırı laəlac qalıb özündən, özgədən on-on beş manat tədarük edib Məmmədhəsən əmi bir ulaq aldı. C.Məmmədquluzadə.


Son arananlar: