turklehceleri.org

ləpəli

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ləpəli

I. sif. Ləpəsi olan, dalğalı. Ləpəli dəniz. Ləpəli çay. – Atlar ləpəli, boz-bulanıq suyun köpüklü sinəsini görən kimi dayandı. İ.Şıxlı.

II. sif. Ləpəsi olan (bax. ləpə2).

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

ləpəli

I. dalgalı
{dalgalı}

II. dilimli, fallı
{dilimli, parçalı}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

ləpəli

kıvrımlı


Son arananlar: