turklehceleri.org

lälezar

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

lälezar

[lä:leza:r], syp., at. Läle gülüniň köp gögerip oturan ýeri, meýdany. Lälezar çemenli düzlerim galdy (Seýdi). Asman lälezardyr, Toprak – tenekar (K. Gurbannepesow).
 ‣ Lälezar bolmak al-elwan gül biten ýaly bolmak.


Son arananlar: