turklehceleri.org

kyn

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

kyn

[ky:n], syp. 1. Aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bolmaýan, köp güýç, zähmet talap edýän; kynçylykly. Kyn iş. 2. Aňsatlyk bilen çözüp, ýüze çykaryp bolmaýan, köp bilim, düşünje talap edýän. Kyn sowal. Çözmesi kyn mesele. 3. Agyr, müşgil. Kyn ýagdaý. Ol maňa kyn günlerimde kömek etdi.


Son arananlar: