turklehceleri.org

kuw

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kuw

kut, saadet· I, 320 bkz> kıw


Son arananlar: