turklehceleri.org

kulabuz

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kulabuz

kılavuz·I, 487 bkz> kulavuz


Son arananlar: