turklehceleri.org

koyug

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

koyug

(akarlarda) koyu· III, 166


Son arananlar: