turklehceleri.org

koyu

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

koyu

с. куе, каты; koyu bal куе бал; koyu çay каты чәй

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

koyu

Türkiye Türkçesi: koyu
Azerbaycan Türkçesi: toⱨ
Başkurt Türkçesi: kuyı
Kazak Türkçesi: koyuv (tüs)
Kırgız Türkçesi: koyū (tüs)
Özbek Türkçesi: kuyuk
Tatar Türkçesi: kuyı
Türkmen Türkçesi: goyı doyğun
Uygur Türkçesi: koyuk
Rusça: gustoy

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

koyu

Türkiye Türkçesi: koyu
Azerbaycan Türkçesi: gatı
Başkurt Türkçesi: kuyı
Kazak Türkçesi: koyuv
Kırgız Türkçesi: koyū
Özbek Türkçesi: kuyuk
Tatar Türkçesi: kuyı
Türkmen Türkçesi: goyı
Uygur Türkçesi: koyuk
Rusça: gustoy

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

koyu

koyu, kalın, sık· III, 367


Son arananlar: