turklehceleri.org

kosmoqoniya

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kosmoqoniya

[yun.] Göy cisimlərinin, xüsusilə Günəş sisteminin əmələ gəlməsi və inkişafı haqqında elm.


Son arananlar: