turklehceleri.org

koramal

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

koramal

is. zool. Sürünənlər sinfinə daxil olan ilanabənzər ayaqsız kərtənkələ. [Əmiraslan:] Nurəddin, gör nə gözəl koramal balasıdır. Tut, aparıb kirpimizə verək, yesin. Qorxma, koramalın zəhəri yoxdur, adamı vurmaz. S.S.Axundov... İri kəsəklər, yekə kötüklərlə birlikdə ilan və koramallar maşınların altında qalırdı. Ə.Vəliyev.


Son arananlar: