turklehceleri.org

kopsamak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kopsamak

çıkmak istemek· III, 285


Son arananlar: