turklehceleri.org

konat

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

konat

birbirlerine yanaşan, toplanan insan kümesi·I, 357


Son arananlar: