turklehceleri.org

kombinasiya

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kombinasiya

[lat.]
1. Müxtəlif və ya eynicinsli şeylərin bu və ya başqa qayda üzrə düzülüşü, birləşdirilməsi. Rəqəmlərin kombinasiyası. Səslərin kombinasiyası.
2. məc. Bir məqsədə çatmaq üçün işlədilən mürəkkəb üsullar sistemi, kələkbazlıqla qurulan işlər, hadisələr. [Sultan:] Bütün bu kombinasiya da ancaq sənə aparatda yer eləməkdən ötrüdür. İ.Hüseynov.
3. idm. Oyunda üstünlük, qələbə əldə etmək üçün tətbiq edilən cürbəcür üsullar, tədbirlər. Şahmat kombinasiyası. Futbolçuların kombinasiyası. Kombinasiya düzəltmək.
4. Paltarın altından geyilən uzun köynək şəklində alt qadın paltarı. İpək kombinasiya. Qara kombinasiya.


Son arananlar: