turklehceleri.org

koduşmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

koduşmak

birbirine güvenmek· II, 94 ,


Son arananlar: