turklehceleri.org

koñramak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

koñramak

ses kalınlaşmak; bir şey


Son arananlar: