turklehceleri.org

koñragu

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

koñragu

çıngırak, konrak, tongurak, çan, I l, 358; III, 387, 402

kulağın altındaki çıkıkça kemik· III, 387


Son arananlar: