turklehceleri.org

kimi

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

kimi

[Köken: Yerel] Keybir, Kimi

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

kimi

а. кайберсе, берәрсе

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

kimi

Türkiye Türkçesi: kimi
Azerbaycan Türkçesi: kimi(si) bä'zi (si)
Başkurt Türkçesi: biräyhi
Kazak Türkçesi: keybir(i)
Kırgız Türkçesi: kimi(si) kaysısı
Özbek Türkçesi: ba'zi äyrim
Tatar Türkçesi: birärsi
Türkmen Türkçesi: kimi(si) birnǟçesi
Uygur Türkçesi: bäzi bäzibir(i)
Rusça: nekotorıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kimi

I. qoş.
1. Bənzətmə və müqayisə bildirir. Ürəyi nanə yarpağı kimi əsir. – [Sultan bəy:] Mən bəy balası kimi qızımı arşın mal satana verəcəyəm? Ü.Hacıbəyov. Sanki göylərdə uçan quş kimiyəm; Sanki yerdən uçurulmuş kimiyəm. M.Müşfiq.
2. Ani zaman bildirir. Məktubu alan kimi gəl. – [Əsgər:] Gözüm səni görən kimi qəlbim sevindiyimdən çırpınmağa başladı. Ü.Hacıbəyov. Qız gözünü açan kimi yan-yörəsinə baxdı. M.İbrahimov. Səni görən kimi, a şirin üzlüm; Nədən tuti dilim mənim lal olur? M.Rahim.
3. Yer, ya zaman həddini bildirir – ...qədər, ...dək. Evə kimi bir yerdə getdik. – Rəsul bir saata kimi pinəçi dükanının qabağında durub pinəçilərə baxdı. “Aşıq Qərib”. Fəraqdən gecələr yatmaram sabaha kimi.. X.Natəvan. [Fatma xanım:] ..Mən bu gecə sabaha kimi can vermişəm. N.Vəzirov.

II. əvəz. Bəzisi, kimisi (adətən iki və ya bir neçə cümlə qarşılaşdırıldıqda bölgü bildirmək üçün işlənir). Kimi xörək yeyir, kimi içir, kimi qəlyan, ya çubuq çəkir. Ə.Haqverdiyev. Kimi corab gətirdi; Kimi əlcək yetirdi. M.Rahim. Kiminin rüşvətxorluğu, qohumbazlığı, kiminin xəsisliyi, bəzisinin nadanlığı tənqid olunurdu. Mir Cəlal.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

kimi

gibi, kadar

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kimi

gemi· III, 235 bkz> kemi


Son arananlar: