turklehceleri.org

keten

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

keten

1. и. җитен. 2. с. җитен тукымадан булган

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

keten

Türkiye Türkçesi: keten
Azerbaycan Türkçesi: kätan
Başkurt Türkçesi: yitin
Kazak Türkçesi: zığır
Kırgız Türkçesi: zığır
Özbek Türkçesi: ziğır
Tatar Türkçesi: citin
Türkmen Türkçesi: keten
Uygur Türkçesi: ziğır
Rusça: lön

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

keten

at. Yzgar geçirmeýän galyň, syk dokalan mata. Keten ädik.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

keten

bk. geten.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

keten

zahmet, sıkıntı,I, 404


Son arananlar: