turklehceleri.org

kerpiç

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

kerpiç

и. кирпеч

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

kerpiç

Türkiye Türkçesi: kerpiç
Azerbaycan Türkçesi: kärpic
Başkurt Türkçesi: kirbis siy kirbis (saman)
Kazak Türkçesi: kirpiş
Kırgız Türkçesi: kıçkaç
Özbek Türkçesi: ğışt
Tatar Türkçesi: kirpiç çiy kirpiç (saman)
Türkmen Türkçesi: çḯğ kerpiç
Uygur Türkçesi: ⱨiş
Rusça: kirpiç saman

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

kerpiç

at.1. Toýun palçykdan ýa-da garylan sementden galyplanyp guýulýan, ini gysga, boýy uzynrak gurluşyk materialy. Her biri bir gujak inedördül kerpiçler heniz hem bütinleýin dagamadyk Gäwürgalada asmanda seleňleýärdi (B. Kerbabaýew). 2. dokm. Hala, tahýa we ş.m. salynýan on iki burç nagyş.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kerpiç

kerpiç· I, 455; III, 119 § pışık kerpiç


Son arananlar: