turklehceleri.org

kereklemek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kereklemek

yokluğu dolayısıyle aramak, araştırmak, III, 341


Son arananlar: