turklehceleri.org

kerü

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kerü

geri,..... den ise·I, 205, 361; II, 133 bkz>karu


Son arananlar: