turklehceleri.org

keklig

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

keklig

kinli, hınçlı·II, 283


Son arananlar: