turklehceleri.org

kawdunmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kawdunmak

acınmak, ;efkat göstermek, fenalıktan kurtulması yollarını aramak· II, 249 bkz> kawdınmak


Son arananlar: