turklehceleri.org

katınmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

katınmak

sertelmek·I, 498

katar görünmek·II, 154


Son arananlar: