turklehceleri.org

kartofkimilər

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kartofkimilər

cəm bot. Kartof və ona bənzər bitkilərin daxil olduğu fəsilə.


Son arananlar: