turklehceleri.org

kakuk

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kakuk

yarma, kurutulmuş et veya meyve·III,130 bkz> kakkuk


Son arananlar: