turklehceleri.org

kabus

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

kabus

1. и. куркыныч төш, саташу. 2. с. куркыныч

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

kabus

Türkiye Türkçesi: kabus
Azerbaycan Türkçesi: kâbus
Başkurt Türkçesi: kurkınıs töş hataşıv
Kazak Türkçesi: bastığırıluv ürey
Kırgız Türkçesi: kara basū albastı basū
Özbek Türkçesi: vähimä dähşät
Tatar Türkçesi: kurkınıç töş sataşu
Türkmen Türkçesi: garabasma
Uygur Türkçesi: kar besişi dähşät
Rusça: koşmar

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kabus

is. [ər.] Qarabasma. Lakin bu, yuxu deyil, kabus idi. Ə.Əbülhəsən. // Kölgə. Küçələri, evləri taun gəzir birbəbir; Bir qara kabus kimi o hər yerə baş çəkir. B.Vahabzadə. // Qorxulu yuxu, dəhşətli yuxu. // Xəstə təxəyyüllü və ya mistikaya qapılmış adamın gözünə görünən şey, xəyalən təsəvvürə gələn surət. [Qönçə:] Biri kabus kimi içəri girib qapını qapadı. S.Hüseyn. İndi də [xan] kabusdan qurtarmayıb, oğlunun hər bir hərəkətindən diksinir, yuxu ilə oyaqlıq arasında idi. M.Rzaquluzadə.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

kabus

I. qarabasma
{karabasan}

II. qorxulu
{korkulu ( rüya)}

III. dəhşətli
{korkunç}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

kabus

kâbus, ruh


Son arananlar: