turklehceleri.org

kaçış

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kaçış

halk arasındaki uyuşmazlık, döğüş, I, 369


Son arananlar: