turklehceleri.org

kəlik

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kəlik

is. [fars.] Dəyməmiş, yetişməmiş, kal qovun, yemiş. Bostançının sovqatı kəlik olar. (Ata. sözü). // Qovunun, yemişin qabığı yaşımtıl, əti isə bərk olan növü. Uşağın qucağına üç-dörd kəlik verib evə göndərdim.. Ə.Vəliyev.


Son arananlar: