turklehceleri.org

küzgermek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

küzgermek

güzleşmek, güze doğru gitnnek· II, 196


Son arananlar: