turklehceleri.org

küti

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

küti

[kütü], syp. Galyň, ýuka bolmadyk. Indi dikan gaýralarynda howalanyşyp oturan göm-gök daglaryň öňüni küti bulut büräpdi (A. Gurbanow).


Son arananlar: