turklehceleri.org

kütek

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

kütek

[kütök], syp. 1. Ýüzi gaýdyp kütelen, ýiti, kesgir däl, ötmezek (pyçak, päki, gylyç we ş.m. ýarag, gural hakynda). Kütek gyrkylyk. Kütek orak. 2. göç.m. Akyl-paýhas taýdan çäkli, gözýetimi dar, zehini ýiti däl, körzehin. Şunuň zehininiň kütekdigini-ýitidigini, akyllydygyny-akmakdygyny bileýin (“Görogly”). 3.göç.m. Nury öçen, görgürligi kemelen, gowy görmeýän. Kütek göz.


Son arananlar: