turklehceleri.org

kürin

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kürin

kürün; içerisinde kavun, karpuz, h ıyar gibi şeyler taçınan küfe·I, 404


Son arananlar: