turklehceleri.org

küpürsemek

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

küpürsemek

[küpürsömök] I, işl. Mes bolup ýa-da bir zada gahar edip, biriniň üstüne sürünmek, haýýarlyk edip gygyrmak, dogry-nädogry zatlar diýişdirmek.


KÜPÜRSEMEK [küpürsömök] II, işl. Gumak bolmak, ýumşak bolmak, içi boş ýaly bolmak (gumak ýer, ýol we ş.m. hakynda). Küpürsäp duran dersiň üstüne çäge ýazdylar.


Son arananlar: