turklehceleri.org

küş-

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

küş

is. İti qısqırtmaq üçün çıxarılan səs. (İskəndər qapıya tərəf gedib): küş, küş, küş; xa... xa... xa...; küş, küş, küş... iti muşqurur. C.Məmmədquluzadə.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

küş

: küş- küş ( mes. demirci körüğünden çıkan ) şiddetli hava cereyanının çıkardığı kesik- kesik gürültüyü taklittir.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

küş

üml. Käbir haýwanlar ýa-da guşlar kowlanda ulanylýar.


Son arananlar: