turklehceleri.org

kötki

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kötki

tepe, dağlık yer, tòprak yığını, tepecik, I, 18, 430


Son arananlar: