turklehceleri.org

kötek

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

kötek

и. таяк ◊ kötek atmak кыйнау; kötek yemek таяк ашау, кыйналу

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

kötek

[kötök], at. 1. Urgy, ýumruk, bir zadyň depesinden inderilýän agyr zat. Kötek güýçli bolsa, ýüň gazyk ýere girer (Nakyl). 2. göç. m. Berilýän igenç, iňirdi; tankyt.
 ‣ Kötek iýmek urulmak, ýenjilmek, käýelmek, igenç eşitmek.


Son arananlar: